July 25, 2010

دستانم ، وجودم ، همه وجودم ... تو را از این راه دور التماس می کند ... ای کاش بودی .... تا آرامش را در وجودم زمزمه کنی ....

Posted by Saghariii at July 25, 2010 3:59 AM