July 27, 2010

وقتی تو هستی ساعتها زود میگذرن ... ثانیه عجله دارن .... ولی وقتی تو نیستی .... دنیا دوست نداره بره جلو ... ساعت هم دلتنگت میشه و ... آروم آروم میره جلو ...

Posted by Saghariii at July 27, 2010 3:08 AM