October 28, 2010

دلمان شده گورستان خاطرات ...
چه خاطرات خوب چه بد ...
گاهی آرام می آیند زیر زبانمان ، مَزه مَزه اِشان می کنیم ...
و می فرستیمشان همان جا که بودند ...
ای کاش بعضی خاطرات کلا پاک می شدند ...
و بعضی روز به روز پر رنگ تر ...

Posted by Saghariii at October 28, 2010 1:31 PM