June 2, 2011

صداها . . .

۷:۳۰ صبح : صدای زنگ موبایل احسان ، صدای خواندن پرنده ها ، صدای پاشنه کفش در راهرو
۷:۴۵ صبح : صدای باز شدن شیر آب ، صدای سیفون توالت ، صدای کشیدن پرده حموم
..:۸ صبح : صدای ریخته شدن آب روی زمین ، صدای برداشتن حوله از جا حوله ای ، صدای پرنده ها
۸:۳۰ صبح : صدای باز شدن کشو ، صدای زیپ کیف ، صدای پر مردن بطری آب ، صدای بوسه ای بر لبهای من ، صدای خداحافظ گفتن احسان
۸:۳۲ صبح : صدای سیفون توالت ، صدای باران ، صدای هواپیما
۹:۳۰ صبح : صدای حرف زدن همسایه ، صدای روشن شدن ماشین ، صدای هواپیما
۱۰:۱۰ صبح : صدای باز شدن شیر آب ، صدای مسواک زدن ، صدای افتادن جعبه در حیاط همسایه
۱۱:۰۰ صبح : صدای روشن شدن لپ تاپ ، صدای باز شدن در کِرم ، صدای هواپیما
۱۱:۳۰ صبح : صدای دکمه های کیبورد ، صدای در واحد بَغَلی ، صدای کشیدن دمپایی روی زمین
۱۲:۱۵ ظهر : صدای کتری برقی ، صدای پرنده ای پشت پنجره ، صدای دکمه های کیبورد
۱:۰۰ بعد از ظهر : صدای آمبولانس ، صدای کلیک روی موس ، صدای پرنده پشت پنجره ، صدای هواپیما
۱:۳۰ بعد از ظهر : صدای در ساختمان ، صدای پایی در راهرو ، صدای هواپیما ، صدای زنگ موبایل
۱:۳۴ بعد از ظهر : ریختن چای در استکان، لیوان ، باز شدن درب فلاسک ، ریختن چای در فلاسک ، بسته شدن درب فلاسک ، ریختن چای در لیوان ، صدای هواپیما
۱:۳۷ بعد از ظهر : صدای باد در برگها ، صدای هواپیما ، صدای حرف زدن همسایه ، صدای درب اصلی ساختمان
۱:۵۶ بعد از ظهر : پرنده هایی دارند می خوانند ، باد در برگها می پیچه ، و زنگوله پرچم خانه همسایه با باد جیلینگ جیلینگ می کند ، درب واحدی محکم بسته شد
۲:۲۷ بعد از ظهر : صدای چند تا هواپیما ، صدای چند مدل پرنده ، صدای ریختن شن احتمالا
۲:۴۴ بعد از ظهر : باز شدن درب ساختمون ، صدای پا ، صدای کلید ، باز شدن درب خونه ، صدای سلام کردن احسان
۳:۳۰ بعد از ظهر : صدای حرف زدن احسان با تلفن ، صدای شخصی که پشت خط هست ، صدای هواپیما ، صدای پرنده ، و ناله های یک گربه
۴:۲۷ بعد از ظهر : صدای خر و پف احسان ، صدای رد شدن یک ماشین ، صدای آدامس جویدن خودم
۵:۱۵ عصر : صدای خر و پُف احسان ، صدای حرف زدن دو نفر در حیاط خانه بَغَلی ، صدای رد شدن یک ماشین ، صدای تعدای بشقاب و قاشق از یه جایی ، صدای باد تو برگها
۷:۰۵ شب : صدای ماشین لباسشویی در لاندری ، صدای دکمه های کیبورد ، صدای میو میو گربه
۷:۲۸ شب : صدای هواپیما ، صدای خورد کردن غذا توسط گربه زیر پنجره ، صدای ماشین خشک کن ، صدای جیر جیر صندلی زیر پای احسان
۹:۴۳ شب : صدای جویدن ناخن هام ، صدای کیلیک روی موس ، صدای داد آقای همسایه طبقه بالا ، صدای رد شدن ماشین
۱۱:۳۳ شب : صدای داد آقای همسایه طبقه بالا ، صدای داد آقای همسایه طبقه بالا ، صدای کوبیده شدن در ، نفس عمیق احسان
۱۱:۳۸ شب : بالاخره صدای داد خانم همسایه ( داشتم نگرانش می شدم )


پ.ن : مجموعه صداها قسمت اول
پ.ن ۲ : ۱۳۹۰.۳.۱۱ مساوی با ۱ جون ۲۰۱۱
پ.ن ۳ : واسه خودم هم صداها جالبه ، تاحالا اینقد بهشون توجه نکرده بودم

Posted by Saghariii at June 2, 2011 12:01 AM