June 21, 2011

آدم گاهی دلش می خواهد ... اشک بریزد ... اشک هایش قطره قطره گونه اش را خیس کند ... توی شکلات گرمش بریزد ... نگاهی به آنها کند ... دوباره اشک بریزد ... بی اندازه ... بی نهایت ... تا آرام شود ...

Posted by Saghariii at June 21, 2011 11:53 AM