April 28, 2012

من از میان این همه حرف
فقط سه حرف را برای خودم می خواهم
و
برای تو

ع ش ق

پ.ن :‌ احسان ... بی مرز دوستت دارم ...

Posted by Saghariii at April 28, 2012 12:17 PM