July 30, 2012

انواع زخمها

زخمی که با کارد میوه خوری ایجاد می شود٬ در مدت زمان طولانی به کندی و دردناک
زخمی که با یه کارد تیز هست٬ عمیق و سوزناک و دردناک و قابل درمان
زخمی که با ساتور هست٬ یک تکه از قلب یا وجود شما را سریعا می بُرد٬ دردش سریع همه وجود شما را می گیرد٬ و درمان طولانی
زخمی که با شمشیر هست٬ کاری و حساب شده٬ طرف می دونه کجا رو نشونه میگیرد٬ در یک لحظه درد و سوزش و تمام ... درمان نداره


پ.ن : حواستون باشه چه کاردی دستتون هست!

Posted by Saghariii at July 30, 2012 6:21 AM