June 22, 2013

یک زمانی می رسد که آدم دیگر نه گریه می کند٬ نه ناله٬ نه سخنی می گوید. آن هم زمانیست که دلتنگی هایش به اوج می رسد.

Posted by Saghariii at June 22, 2013 5:34 PM