August 20, 2013

وقت هایی که قرار است خوابد نبرد. همه صداها را هم قطع کنی با میلیون ها صدایی که در ذهنت هستند هیچ کاری نمی توانی بکنی. هیچ کاری ... هیچ و هیچ ... تو محکوم می شوی به بیدار ماندن و شنیدن ...

Posted by Saghariii at August 20, 2013 2:03 AM