September 3, 2013

یک سری خاطره ها همیشه گوشه ی ذهن آدم می مانند و هر وقت که دلشان بخواهد پررنگ می شوند. فرقی نمی کند خاطره ی شیرین یا خاطره ی تلخ. یک سری آدمها در زندگی آدم بودند و یا هستند که کل وجودشان تلخ بوده و هست و شاید خواهد بود. این خاطرات چیزهایی را یادت می آورند که شاید مدت ها سعی می کردی فراموش کنی. یادت می آید چقدر اشتباه کردی و نمی دیدی٬ یادت می آید چقدر اذیت می شدی و نمی فهمیدی٬ یادت می آید چقدر درد کشیدی و سکوت کردی و یادت می آید بخاطر کسی که اینقدر تلخ بوده چقدر عزیزانی را در اطرافت رنجاندی.

اینجور آدمها حتی خاطرات شرینشان هم تلخ هست و چند خط به پیشانی آدم می آورد.

Posted by Saghariii at September 3, 2013 7:27 AM