May 29, 2004

حسرت ......

اولین باری که بهم گفت دوستم داره زیباترین کلمه ای بود که میشنیدم چون از درونش میومد از وجودش.................


آخرین باری که بهم گفت دوستم داره زشت ترین کلمه ای بود که میشنیدم چون مثل سگ دروغ میگفت..................

Posted by Saghariii at 12:31 PM | Comments (27)

May 26, 2004

My Mind == > .........

دلم هواتو کرده


ساغر

Posted by Saghariii at 10:42 AM | Comments (26)

May 19, 2004

MIND


What Do You Think About IT :

My Heart Fuck Your Air

Do You Know What The Meaning?!?!?!?!


دوست دارم هر کی اومد اينجا معنی که از این جمله فهميده بهم بگه............

Posted by Saghariii at 6:31 PM | Comments (39)

May 15, 2004

اِی وای ...............

هِلو هاواریو ؟؟؟
عامو سلام
چوطور موتورین ؟؟ وووووی یادتونه من یی مدت پیش گفتم آلزایمریدم !!! عامو داره وخیم میشه اوضام پیری زودرس اِسِدَم ، نمی دونین چی کار کِدَم ؟؟!!!!!!!!!!!!!! 6.7 روز پیش رفتم passworde وبلاگومو بعوضم همی تا دکمیِ OK رو زدم یادم رف چی زده بودم اصن باوروم نمیشد هی هر چی به ای آهن پاره ها تو ای مُخُ فشار آوردم یادُم نیومد دیگه دس به دامن اسپانسره برنامه شدم دکتر مجتبی خواجو خلاصه بعد از 1 هفته کار و کوشش فراوون ای استاد بزرگ موفق شد passworde مارو از ای دشمنوی بعثی بوسونه با سپاس فراوون از ایشون و ایکه دسشون تو دماغشون ، حالو هر چی فک کِدَم بیبینم چی بذارم تو وبلاگو اصن هیچی به فکرُم نرسید . حالو any way دیگه بگم حضورتون که واقعا علیرضا عصار خواننده خوبی هس ولی قرار نی ما رو 3 دفعه بذار سر کار عامو دقیقن 3 دفعن ایشون یه سری آهنگ برامون می خونه نمی فهمم خجالت نمی کشه ............

می گم به نظر شما دوچرخه بهتر یا آب طالبی ؟؟

Posted by Saghariii at 4:51 PM | Comments (20)

May 9, 2004

اینم یه جور زندگیه...........

از روزی که به دنیا بیای جهت مخالف آب شنا کنی وقتی موفق شدی برسی اون بالا تخم ریزی کنی بعدم بمیری........همین........حالا این ماهی آزاد ولی خیلی از ما آدما خیلی وقتا همین کارو می کنیم ولی به روشهای مختلف............آخرشم می میریم ........

Posted by Saghariii at 10:39 AM | Comments (14)

May 4, 2004

سخنی چند از من

خوب الان گلوم درد می کنه و 2 درجه هم تب دارم با اجازتون ،جهت اطلاع حضار گرامی من اصن عاشق نشدم یی مورد جزمی بود تو روحیم تأثیر - گذاشته بود و یی 2 تا سکتی ناقصم زدم و بیمارستان و اینا الان زندم و یی نفسی داره میاد بجاش دکتر 2 تا قرص بامزه بهم داده که مامان بزرگم هم که 70 سالش هس ازش می خوره ...... دیگه عرض برسونم حضور خدمت عنورتون که شبی که رفته بودم تو تریپ سکته ای نگهبان بیچاره دم در بیمارستان چون حالم بد بود ویلچر آورد من بشینم روش خلاصه وسط بیمارستان مانور می داد اینا رسیدیم در اتاق اتفاقات یه سربالایی داش واسه ویلچر اینا آقا طفلکی این آقای نگهبان هر چی زور زد نتونس منو هٌل بده وای اَی بُدونین حالو من تو او حال اَصَن نمی تونسم بخندم ولی بعداً کلی خندیدم دیگه دیدم عامو داره مارو با مغز می زنه زمین و بجوی ای باید برم بخش مغز و اعصاب واسه همین پیاده شدم خودم رفتم تو تخت خوابیدم ....... من نمی تونسم اکسیژن بیگیرم یعنی نفس بکشم بعد ماسک اکسيژن آورده بودن بذارن رو صورتم آقا ای ماسک ازش هوا نمی یومد اینا هم هی ایرو می ذاشتن جلو دهن و دماغ من دیگه می اصن هوا میشد گرف هی من با دَسٌم ایرِ می زدم کنار دوباره یارو ( پرستار منظورمه ) می ذاشتش جلو دهنم آخر گذاش جلو صورتش 2 زاریش افتاد که بابا ای ازش هوا نمیاد خوب ، همی تو الک الکی داشتن خفمون می کردن ............. بهر حال خواسم عرض کنم که بنده نه عاشق شدم نه دهنم سرویس شده نه با زیبا شیرازی عاشق شدم نه.................

زت زياد ، ساغر

Posted by Saghariii at 12:48 PM | Comments (29)

May 1, 2004

معذرت ، حال خوبی ندارم ......

نام شعر : من و دل
خواننده : زیبا شیرازی
شاعر : زيبا شيرازی

آروم آروم رفته بودی
تو از دلم کنده بودی
انگار نه انگار که یه روز
تو با دلم مونده بودی
آروم آروم با دلم از تنهايی ها گفته بودم
همون دلی رو که یه روز خودم بهت بسته بودم
دل میگه مهربونی رفیقی همزبونی
من میگم آخه من چی همش به فکر اونی
دل میگه آروم بگیر به این يکی خو بگير
من میگم روی خوش تو نشون نده ، رو بگير
دل ميگه هم نشينه رفيقه دل نشينه
من ميگم عادتت شد دشمن خوش نشينه
آروم آروم گريه کردم از بخت بد شکوه کردم
از تو پيش دل تنها بد گفتم و گله کردم
دل ميگه سهم من چی مرهم درد من چی
رفته بهار عمر پس آرزوی من چی
من ميگم باشه يکبار برای آخرين بار
اونم بخاطر تو می بخشمش من اينبار
يک شاخه گل ، خونه بفرست
سبد سبد بوسه بفرست
بگو که بی تو می ميرم
پيغوم بده نومه بفرست

Posted by Saghariii at 12:06 AM | Comments (18)