December 21, 2004

مرده شور این زندگی رو ببرن

Posted by Saghariii at 7:52 PM | Comments (36)

December 19, 2004

یه دختر زشت ، بد هیکل ، که ماشین نداره , موبایل نداره , باباشم پولدار نیست , دماغشم عمل نکرده , موهاش هم highlight نيست ، فقط اخلاقش خوبه .........

كسي دوستش داره ؟؟؟؟؟؟؟

----------------------------------------------------------------------------------------------

در ضمن idiye : naughtysaghar رو یه نفر passwordesho نوش جان کرده .. هر کی کارم دارهsagharpishi یا اون idi كه اينجا ( تو وبلاگم ) هست رو add كنه

Posted by Saghariii at 12:20 AM | Comments (35)

December 13, 2004

......اِی ی ی ی .........

نمی دونم باید از مرد 60 ساله ای که به یه دختر بچه 4 ماه تجاوز کرده عصبانی بشم ......
یا از مرد 60 ساله ای که به یه دختر20ساله تجاوز کرده .............

شاید از دست اون بچه 4 ماه که گذاشته یه مرد بهش دست بزنه ...... نه نه ... از دست اون دختر 20 ساله که گذاشته یه مرد بهش دست بزنه ........

هیچ کدوم ...
..........................
..........................

از دست خودم که دارم به اینا فکر می کنم ............

Posted by Saghariii at 3:58 PM | Comments (21)

December 5, 2004

زندگی ......

روزی دوستی به من گفت تا وقتی که زندگی می کنم می خوام زنده بمونم.......
اون روز حرفش برام معنی خاصی نداشت ..... درکش نمی کردم .... ولی دیشب فکر کردم
به تک تک کلمه ها فکر کردم ......

زندگی کردن چیه ؟؟؟
اینکه هر روز از خواب بیدار شی و از اینکه بیدار شدی متاسف باشی ؟؟
اینکه سر کلاسهات نری ... چون فکر می کنی چه دلیلی داره که بری ؟؟
اینکه هیچ دلیلی واسه کارهایی که می کنی نداشته باشی ؟؟
اینکه ندونی اصلا چرا زندگی می کنی .... !!!!؟؟؟؟؟؟

شاید ......

منم می خوام تا وقتی زندگی می کنم ، زنده باشم .........

Posted by Saghariii at 7:39 PM | Comments (27)