April 25, 2006

زندگی ....

1 روز زندگی الاغیم را با تمام زندگی انسانی عوض نمی کنم ... زندگی انسانی بوی ریا ، نامردی ، بی معرفتی ، پست فطرتی ، آدم کشی و ... می دهد که حالم را بهم می زند ... ولی زندگی من فقط بوی پِهِن می دهد ... خیلی قابل تحمل تر است ....


_______________________________________________

دیروز تو بلژیک بزرگترین تظاهرات ظرف چند سال اخیر انجام شد بخاطر اینکه یه پسر 17 ساله رو تو خیابون اراذل و اوباش کشته بودن ..... بعد اینجا روزی 50 نفر توسط اراذل و اوباش و پدر و مادر و برادر و ... کشته میشن و هیچ خبری هم نیست .... به 30 نفر تجاوز میشه ... آب از آب تکون نمی خوره .... مهم اینه که انرژی هسته ای حق مسلم ما است ....

Posted by Saghariii at 1:50 PM | Comments (36)

April 9, 2006

خودم ....

به دنبال جاده ای هستم برای رسیدن به خودم .... خودم را گم کرده ام .... از هر طرف که می روم ورود ممنوع است .... این انصاف نیست برای رسیدن به خودم هم جریمه می شوم .... نمی توانم هیچ رده پایی از خودم پیدا کنم .... هیچ اثری نیست .... هیچ صدایی .... هیچ حرکتی ... شاید در آب افتاده ام ... شاید غرق شده ام .... شاید مرده ام ... حتی اگر مرده باشم هم باید اثری به جا مانده باشد .... باید جسدم را بیابم .... می خواهم برایش صحبت کنم ... می خواهم بدانم از چه وقت مرا رها کرد ... چرا تنهایم گذاشت ... باید بدانم .... با من بودن از مرگ برایش بدتر بود ... باید بدانم .... می خواهم بدانم از چه وقت فهمید دیگر نمی تواند با من باشد .... باید بدانم ....


ولی اگر پرسید چرا بعد از این همه مدت به فکر پیدا کردنش افتاده ام .... به او چه بگویم ....جوابی ندارم به او بدهم ... حتی جوابی ندارم به خودم هم بدهم .... کاش پیدایش نکنم .... اصلا به دنبالش نمی روم ...

Posted by Saghariii at 2:23 PM | Comments (46)