April 28, 2012

من از میان این همه حرف
فقط سه حرف را برای خودم می خواهم
و
برای تو

ع ش ق

پ.ن :‌ احسان ... بی مرز دوستت دارم ...

Posted by Saghariii at 12:17 PM

April 27, 2012

آن مرد
گوشه ای از دنیا
کز کرده بود
و آرام
سیگار می کشید

آن مرد
گوشه ای از دنیا
آرام آرام
از بین می رفت

از درد
از فشار
از سختی

پ.ن : « این جا بدون من » رو الان دیدم و تقریبا با خاک یکسان شدم

Posted by Saghariii at 12:15 PM

April 26, 2012

آدم ها گاهی یک جا نمی روند ...
آرام آرام ...
زنده زنده ...
روح روح ...

می
ر
و
ن
د

Posted by Saghariii at 6:04 AM

April 20, 2012

دلش چایی تو فنجونای خونه پدری٬ که همه بعد از شام دور میز٬ جلو تلوزیون بشینن و دور هم چایی بخورن می خواد٬ دلش از اون چایی ها می خواد٬ خیلی

Posted by Saghariii at 8:57 AM

April 18, 2012

دیروز پیچک را دیدم
همان پیچک خودمان
کنار برکه

دلگیر بود
از چلچله ها
می گفت
از وقتی درخت چنار را آورده اند
آنها دیگر
صبح که می شود
پیش او نمی آیند
برایش نمی خوانند

دلش شکسته بود

Posted by Saghariii at 7:16 PM

April 17, 2012

به قاصدک گفته ام دوستت دارم
تا وقتی دارد در آسمان می رقصد
به همه چلچله ها بگوید

تا همه بدانند
دوستت دارم

Posted by Saghariii at 6:20 PM

April 16, 2012

داستان من و تو٬
مثل داستان لیلی و مجنون نیست٬
مثل شیرین و فرهاد هم نیست
من تو را دوست دارم
نه مثل این دوست داشتن های معمولی
نه
مثل گلبرگی به گلش٬
مثل گلی به ساقه اش

من بدون تو
می
می
رم

Posted by Saghariii at 11:24 AM

April 15, 2012

عاشق شدن در پاییز٬
کنار پیچک ها٬
کنار دریاچه روشن٬
میان برگ های پاییزی که سخت نیست

باید بتوانی در زمستان٬
وقتی پیچک ها خشک شده٬
وقتی دریاچه یخ بسته٬
وقتی خورشید کمرنگ شده عاشق شوی

Posted by Saghariii at 11:06 AM

April 14, 2012

دلتنگ که باشی این شب٬ صبح نمی شود ...

Posted by Saghariii at 3:23 AM

April 13, 2012

لیوان چای را بر می دارم
دستانم را دورش حلقه می کنم
یک لحظه تو را می بینم
در میان چایی
لبم را می آورم جلو که ببوسمت

لبم می سوزد
و من
لبخندی تمسخر آمیز به خودم می زنم

Posted by Saghariii at 11:25 AM

April 12, 2012

وقتی نیستی ...

شاید بو کردن لباست بچگانه باشد ...


ولی من دنیای بچگی را دوست دارم ...

Posted by Saghariii at 3:33 PM

April 11, 2012

هر کسی می تواند برای خودش یک فلانی داشته باشد تا فحشش بدهد. هر کسی !

Posted by Saghariii at 11:30 AM

April 10, 2012

دلهره های یک مرد در سکوتش فریاد می شود ...

Posted by Saghariii at 6:57 PM

April 8, 2012

دوست ...

این روزها خیلی ها این چهار حرف را یدک می کشند ...
ولی مفهومش را نه می دانند نه می فهمند ...
فقط تظاهر به بودنش می کنند ...

Posted by Saghariii at 9:55 AM

April 6, 2012

به آدمها بیشتر از ظرفیتشان احترام نگذارید.
به آدمها بیشتر از ظرفیتشان محبت هم نکنید.

‍پ.ن :‌ آدمها ظرفیت احترام گذاشتن را ندارند.
پ.ن دو :‌ چون ظرفیت محبت را هم ندارند.

Posted by Saghariii at 6:40 AM

April 4, 2012

قبل از هر پست و هر شیر ( share ) کردن فقط چند ثانیه در گوگل ( Google ) جستجو کنید٬ فقط چند ثانیه

Posted by Saghariii at 6:39 AM