November 27, 2013

آدمها بعضی وقت ها یه سری اشتباهات می کنن. بعضی ها وقتی نوجوون هستن٬ بعضی ها تو جوونی٬ بعضی ها تو بزرگی. دردناک ترینش وقت جوونی هست. چون دیگه فکر می کنن بزرگ شدن٬ دیگه عقلشون می رسه٬ دیگه حواسشون هست٬ دیگه ضربه نمی خورن. ولی ای دل غافل ... که می خورن. بعضی وقت ها این ضربه های روحی و اشتباهات خیلی کمک می کنه به آدم٬ به اینکه خودش رو بشناسه٬ دنیا رو بشناسه٬ زندگی رو بشناسه. همین که بشکنی و بتونی خودت رو جمع کنی و سرت رو بالا بگیری و اشک نریزی٬ کار راحتی نیست. ولی اگه بتونی٬ باورت میشه که چقدر قوی هستی. یه سری شکست ها با اینکه شکست هست٬ یه جور پیروزی محسوب میشه. چون کلی درس به آدم یاد میده. کلی چیز آدم ازش یاد می گیره. یه وقتایی شاید چندین سال بعد از اون شکست تازه می فهمی که خدا چه لطف بزرگی اون موقع بهت کرده و دعاهات رو مستجاب نکرده. تازه می فهمی چقد خدا دوستت داشته اون موقع و تو اشتباه فکر می کردی که دوستت نداره. زندگی واسه همه بالا و پایین داره. واسه هر کسی یه سری مشکلات هست. شاید به نظر شما مشکلات بقیه کوچیک باشن ولی اشتباهِ. هر کسی مشکلاتش واسه خودش بزرگ هستن. مهم اینه که هر کدوممون چطوری با مشکلات برخورد کنیم. یاد بگیریم که مشکلات رو حل کنیم٬ دورشون نزنیم. یاد بگیریم پاکشون کنیم ولی درسایی که ازشون یاد گرفتیم رو از یاد نبریم. یاد بگیریم که نذاریم زخمش هی بسوزه و دردمون بگیره. هیچ کسی زندگیش بی نقص نیست. مهم دید هر کسی به زندگی هست. زندگی رو اگه بخوایم می تونیم قشنگ ببینیم٬ می تونیم دوست داشته باشیم٬ می تونیم رنگارنگش کنیم. می تونیم همیشه لبخند بزنیم. سعی کنیم هیچ وقت کم نیاریم. زندگی بهرحال٬ با همه ی مشکلاتش٬ خوبی هاش٬ بدی هاش٬ بدبختی هاش٬ زندگیِ و زندگی قشنگِ ... سعی کنیم قشنگ ترش کنیم واسه خودمون.

Posted by Saghariii at 6:49 AM

November 15, 2013

بعضی وقت ها آدم دوست داره خودش رو جمع کنه بذاره وسط لباسا تو گنجه ... دوست داره چند روز همون طوری بمونه و کسی پیداش نکنه ... ولش کنن با خودش تنها باشه ... تنها باشه که هر چقدر خواست بخنده٬ هر چقدر خواست گریه کنه٬ هر چقدر خواست جیغ بزنه٬ هر چقدر خواست سرش رو بزنه تو دیوار و کسی بهش چیزی نگه ... بعضی وقت ها آدم دوست داره مدتی گم و گور بشه ...

Posted by Saghariii at 11:21 PM

November 14, 2013

آدم هایی از جنس امید

پ.ن : این آدمها همیشه بودنشون و وجودشون اطراف آدم لازم هست.

Posted by Saghariii at 9:23 AM

November 2, 2013

Hope is just around the corner.

Posted by Saghariii at 12:10 AM